پایان نامه مدیریت شهری

پایان نامه مدیریت شهری

ارزیابی سیاست های اجرایی در ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی

در پایان نامه مدیریت شهری یکی از موضوعات مطرح بحث حاشیه نشینی می باشد. حاشیه نشینی به معنی عدم تعادل فضایی توزیع جمعیت می باشد، و این مورد مشکلات متعددی را برای کشور به وجود می آورد ما در پایان نامه مدیریت شهری به بررسی این مشکلات می پردازیم.

در بخش مطالعات پایان نامه (پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری) به بررسی ضرورت تعیین بهترین رویکرد برای حل یا حداقل تعدیل توسعه مناطق اسکان غیر رسمی در کلانشهرها به دلیل ایجاد فرصت برابر در برخورداری از مواهب زندگی شهری و محیط زیستی می پردازیم که برآورد آن تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد محیطی مطلوب و امن برای همه شهروندان است.

تجزیه و تحلیل پایان نامه مدیریت شهری

داده اولیه جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های کمی برنامه ریزی استفاده می کنیم. همچنین از نرم افزار SPSS برای تحلیل فراوانی ها و تحلیل چند خوشه ای بهره می گیریم. علاوه بر آن می توان نرم افزار متلب برای ترسیم برخی نمودارها و تحلیل خوشه ای کاهشی، نرم افزار ArcGIS برای ترسیم نقشه ها و تحلیل های فضایی استفاده کنیم.

سفارش پایان نامه

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار: 06/07/1395

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ،۱۳٩٥

پایان نامه کامپیوتر

پایان نامه کامپیوتر

الگوریتم ترکیبی در بهبود سیستم تشخیص نفوذ در سیستمهای توزیع شده

در پایان نامه کامپیوتر می توان در حیطه  های مختلف نرم افزاری تحقیق کرد. امروزه با رشد اینترنت تهدید های مربوط به فضای مجازی افزایش یافته است و بسیاری در موضوعات پایان نامه خود به بررسی این تهدیدها و سیستم های نفوذ پرداخته اند.

 تکنولوژی نفوذ از جمله حملات هماهنگ ومشارکتی روش‌های پیچیده ای هستند که موضوعات بیشتر پایان نامه ها به این حیطه ها سوق پیداکرده است. با توجه به اهمیت سیستم تشخیص نفوذ، در پایان نامه کامپیوتر به بهبود سیستم تشخیص نفوذ از جمله در سیستمهای توزیع شده پرداخته می شود.

پایان نامه های از جمله این موضوعات از یک الگوریتم ترکیبی جهت تشخیص نابهنجاری و مدل کردن رفتار سیستم استفاده می شود. که می توان به الگوریتم بهینه سازی فاخته و الگوریتم انبوه ذرات اشاره می گردد.

در ترکیب دو الگوریتم مذکور، در انتخاب لانه میزبان توسط الگوریتم فاخته از عملگرهای به روزرسانی ذرات در الگوریتم pso استفاده می گردد.پیاده سازی این الگوریتم ها در نرم افزار متلب انجام می شود.

دانلود نرم افزار متلب

سفارش پایان نامه کامپیوتر

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار: 05/07/1395

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ،۱۳٩٥

نگاهی به پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه یکی از مهمترین وظایف علمی یک فرد در طول دوران دانشجویی است. پایان نامه کارشناسی ارشد به شما کمک می نماید تا مسیر علمی خود برای اینده را مشخص کنید و  همچنین تخصص کاری خود را بررسی نمائید.

برای نگارش پایان نامه در مقطع ارشد (پایان نامه ارشد) باید به چند نکته توجه کرد:

  1. عنوان انتخابی شما به نحوی باشد تا مسیر شغلی و تحصیلی شما را مشخص نماید
  2. روش تحلیل آن نوآوری داشته باشد.
  3. عنووان تکراری نباشد.

مراحل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد:

انتخاب موضوع: موضوع غیر تکراری باشد و بر اساس مقاله بیس انتخاب شود و در بخش نوآوری بهینه سازی خود را عنوان کنید.

پروپوزال: در فرمت اسنادارد شامل بیان مسئه، پیشینه، روش تحقیق، فرضیات و سوال و...

کلیات و پیشینه تحقیق: کلیات شامل پروپزال است و پیشینه تحقیق هم  چارچوب نظری و پیشینه داخلی و خارجی است.

روش تحقیق: متد تحقیق را توضیح می دهد.

تحلیل و بحث: تحلیل متد و نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار و پیشنهاد است.

نتیجه گیری: نتیجه تحقیق و پیشنهاد به محققین آتی می باشد.

در صورتی که پایان نامه ارشد شما داری بار علمی خوب و نوآوری باشد شما می توانید از آن مقاله استخراج کنید.

سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار: 04/07/1395

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ،۱۳٩٥

پایان نامه مدیریت بیمه

پایان نامه مدیریت بیمه

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمة عمر

در پایان نامه مدیریت، یکی از گرایش ها بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر مبی باشد که متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم می شود. برای نگارش از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات گذشته استفاد می شود و برای جمع آوری داده نیز مصاحبه با کارگزاران و نمایندگان بیمه و بیمه‌گذاران بیمة عمر و سرمایه‌گذاری بیمه ها، استفاده می‌شودو همچنین برای داده‌های متغیرهای مستقل، از روش پرسش‌نامه‌ای استفاده می‌شود.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در پایان نامه مدیریت

در این پایان نامه برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمة عمر(جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، درآمد، مسافرت مستمر، رشته ورزشی خاص و استفاده از موتور سیکلت)، از مدل رگرسیون لاجیت یا پروبیت استفاده می‌شود.و نتایج آن با نرم افزار spss تحلیل  می شود.

 بر مبنای اطلاعات گردآوری شده در پایان نامه مدیریت نتایج این پایان نامه نشان می دهد که تقاضای بیمه عمر طبق اطلاعات نمونه ای، رابطه ای منفی با ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، حق بیمه پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، درجه ریسک گریزی، ، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر دارد و همچنین میزان مطالعه افراد روی تقاضای فرد برای بیمه عمر تاثیر مثبت دارد.

نرم افزار spss

سفارش پایان نامه مدیریت

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار:

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٥

پایان نامه عمران

پایان نامه عمران

تحلیل و طراحی سیستم های جداسازی پایه در پایان نامه عمران

جداسازی یک روش های طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله است. در پایان نامه عمران برای تحلیل و طراحی سیستم های جداسازی پایه با وسیله های غیرخطی ، مشخصات رفتار دینامیکی سیستم نسبت به حالت متداول با پایه گیردار تغییر می کند و با جداسازی حرکات شدید زمین از روسازه، موجب کاهش انرژی ورودی زلزله به روسازه و کاسته شدن از دامنه پاسخ آن می گردد .

مدلسازی طراحی سیستم های جداسازی پایه با نرم افزار SAP در پایان نامه عمران

 در پایان نامه عمران ؛ برای مدلسازی جداسازی پایه و میانی از یک روش تحلیلی استفاده می شود و جداساز انتخاب شده و معادلات سیستم نوشته و تحلیل مودال انجام می پذیرد. مشخصه های دینامیکی سازه از جمله فرکانسها و شکل مودهای ساختمان با جداسازی بدست آمده و سپس پاسخ سازه ساختمان به ورودی تحریک زلزله بدست می آید و چگونگی کارکرد سیستم ایزولاسیون توضیح داده می شود. با مدل سازی در نرم افزار SAP در طبقات مختلف جداساز پاسخ مودال را بدست می آوریم و در نهایت مدلی طراحی می شودکه با  کاهش مقاومت تیر ها و ستونها تاثیر کاهش مقاومت بر سازه بدست می آید.

سفارش پایان نامه عمران

نویسنده: دانیال حاجی

تاریخ انتشار: 03/07/1395

 

   

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٥