پایان نامه مدیریت با محوریت بانکداری

پایان نامه مدیریت با محوریت بانکداری

در پایان نامه مدیریت با موضوع بانکداری، به طور کلی بانکداری شامل پذیرش و محافظت از پول و دارایی افراد و نهادهای  مختلف و اعطای متقابل آنها برای دریافت سود تعریف می‌شود. بانکداری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و نظام پولی کشور مطرح است که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بسیاری از جوانب فضای کسب و کار و صنعت تاثیر بگذارد. از این رو بررسی و واکاوی ابعاد مختلف بانکداری، به ویژه در راستای دستیابی به مزایای متقابل برای بانک و مشتریان آن ضروری به نظر می‌رسد.

 

                                                               

                                                                                                                                                                                                        

 

 عموما در ذیل مبحث بانکداری، موضوعات متعددی از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و تجزیه و تحلیل ساز و کار اثرگذاری آنها بر معیارهای عملکرد بانک از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این موضوعات می‌توان به ارزیابی عملکرد بانک، عوامل موثر بر عملکرد بانکهای فعال در بورس اوراق بهادار و تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان بانک اشاره کرد.

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع بانکداری، همواره مشتریان به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر عملکرد مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرند که تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزیهای بانک با محوریت آنها انجام می‌شود. به عنوان مثال، در روش تحقیق پایان‌نامه مدیریت با موضوع بانکداری،‌ از تکنیکهای متعددی از جمله داده‌کاوی، الگوریتمها و ابزارهای مختلف آماری به  منظور تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان و بخش‌بندی آنها در راستای افزایش جذب، حفظ و جلوگیری از رویگردانی مشتریان بانک استفاده می‌شود. همچنین از دیگر موضوعات بسیار مهمی که به تازگی در زمینه بانکداری مورد مطالعه گسترده قرار می‌گیرد، می‌توان به بانکداری الکترونیکی اشاره کرد که سهم عمده‌ای از موفقیت یا شکست بانکها در فضای کنونی کسب و کار به آن وابسته است.

 

سفارش پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

مقاله isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار

پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار

در پایان نامه مدیریت می خوانیم که بدون شک مفهوم توسعه پایدار یکی از مفاهیمی است که بیشترین توجه را طی سالهای  اخیر در  حوزه مدیریت به خود اختصاص داده است. به طور خلاصه می‌توان اینگونه گفت که توسعه پایدار به معنای تامین نیازهای کنونی بدون در معرض خطر قرار دادن تامین نیاز برای نسلهای آینده است.

 

                            

 

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار، اهداف اصلی شامل به حداقل رساندن فقر، محافظت از سیاره زمین و رفاه تمامی  افراد در  جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، به طور خاص، مسائلی از قبیل گرسنگی، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار، سلامت عمومی، آموزش مناسب، برابری جنسیتی، مدیریت آب و بهداشت، دسترسی به انرژی، اشتغال و بسیاری از موضوعات کلان دیگر در زیرمجموعه توسعه پایدار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.

 

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار، مساله جمعیت و توازن و تناسب آن با ظرفیتهای جامعه به عنوان یکی از  مهمترین  موضوعات مد نظر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، منابع موجود و برنامه‌ریزی منابع بالاخص منابع طبیعی و کشاورزی با نگرش توسعه و حفظ منابع موجود بررسی می‌شود. اهداف توسعه پایدار (SDG) که توسط سازمان ملل رهبری و مدیریت می‌شوند، شامل 17 هدف جهانی با 169 هدف خاص در دستور کار بسیاری از کشورها در سطح جهان قرار دارند. مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (گزارش بروندلاند) در سال 1987 معرفی شد و از آن زمان به بعد به یکی از مهمترین گرایشها در پایان نامه مدیریت در راستای دستیابی به مزایای گسترده برای نوع بشر تبدیل شد.

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله Isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه اقتصاد با محوریت مدیریت دانش

نگارش پایان نامه اقتصاد با موضوع مدیریت دانش

در پایان نامه اقتصاد با موضوع مدیریت دانش می خوانیم که یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از برنامه های مهم جهت بهسازی هر سازمان به شمار می آیند. این دو فرآیند با هم مرتبط و معطوف به کمک به سازمانها جهت گسترش و بهره گیری از دانش و اطلاعات برای تغییر و بهبود مستمر خود هستند. در پایان نامه اقتصاد با محوریت مدیریت دانش، بیان می شود که یادگیری سازمانی باعث افزایش توانایی یک سازمان جهت دستیابی و توسعه دانش جدید می گردد و تمرکز اصلی این نوع مدیریت بر نحوه سازماندهی و استفاده از این دانش به منظور بهبود عملکرد قرار دارد.

 

 

                                           

 

 

پایان نامه اقتصاد  با محوریت مدیریت دانش

درپایان نامه اقتصاد  با موضوع مدیریت دانش، بیان می شود که امروزه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در محیط های پیچیده و کاملاً  متغیر نقشی اساسی ایفا می کنند و به طور حتم اهمیت آنها در آینده بیشتر خواهد شد.. علاوه بر این، هنگامی که دانش تبدیل به محصولات و خدمات جدید می گردد، برنامه های استراتژیک سازمان ها می توانند به منبع اصلی ایجاد ثروت برای آن ها تبدیل شوند. با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه برنامه های مرتبط با یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و بهره گیری از آنها برای بهسازی سازمان، لازم است متولیان تحول سازمانی درک کاملی از مفاهیم و ابعاد مختلف این دو برنامه داشته باشند. بنابراین، انجام پایان نامه اقتصاد با گرایش مذکور و تشریح مفاهیم و جنبه های مختلف این برنامه ها امری ضروری به نظر می رسد.

 

انجام پایان نامه اقتصاد

نگارش پایان نامه اقتصاد 

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه اقتصاد با محوریت مدیریت دانش

نگارش پایان نامه اقتصاد با موضوع مدیریت دانش

در پایان نامه اقتصاد با موضوع مدیریت دانش می خوانیم که یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از برنامه های مهم جهت بهسازی هر سازمان به شمار می آیند. این دو فرآیند با هم مرتبط و معطوف به کمک به سازمانها جهت گسترش و بهره گیری از دانش و اطلاعات برای تغییر و بهبود مستمر خود هستند. در پایان نامه اقتصاد با محوریت مدیریت دانش، بیان می شود که یادگیری سازمانی باعث افزایش توانایی یک سازمان جهت دستیابی و توسعه دانش جدید می گردد و تمرکز اصلی این نوع مدیریت بر نحوه سازماندهی و استفاده از این دانش به منظور بهبود عملکرد قرار دارد.

 

 

                                           

 

 

پایان نامه اقتصاد  با محوریت مدیریت دانش

درپایان نامه اقتصاد  با موضوع مدیریت دانش، بیان می شود که امروزه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در محیط های پیچیده و کاملاً  متغیر نقشی اساسی ایفا می کنند و به طور حتم اهمیت آنها در آینده بیشتر خواهد شد.. علاوه بر این، هنگامی که دانش تبدیل به محصولات و خدمات جدید می گردد، برنامه های استراتژیک سازمان ها می توانند به منبع اصلی ایجاد ثروت برای آن ها تبدیل شوند. با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه برنامه های مرتبط با یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و بهره گیری از آنها برای بهسازی سازمان، لازم است متولیان تحول سازمانی درک کاملی از مفاهیم و ابعاد مختلف این دو برنامه داشته باشند. بنابراین، انجام پایان نامه اقتصاد با گرایش مذکور و تشریح مفاهیم و جنبه های مختلف این برنامه ها امری ضروری به نظر می رسد.

 

انجام پایان نامه اقتصاد

نگارش پایان نامه اقتصاد 

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

پایان‌نامه مهندسی مکانیک با موضوع جوشکاری

 پایان‌نامه مهندسی مکانیک با موضوع جوشکاری

جوشکاری به عنوان مهمترین فرآیند اتصال قطعات و سازه‌های فلزی شناخته می‌شود که نقش بسیار مهمی در اجرای پروژه‌های مهندسی ساخت و تولید دارد. در پایان‌نامه مهندسی مکانیک و مواد با موضوع جوشکاری، انواع فرآیندهای جوشکاری از جمله جوشکاری قوسی،  جوشکاری مقاومتی، جوشکاری لیزری به طور گسترده مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند.

جوشکاری به عنوان تنها راه حل اتصال قطعات در بسیاری از کاربردهای فنی و مهندسی شناخته می‌شود و اجرای صحیح آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت یک سازه و افزایش طول عمر آن داشته باشد. در  پایان‌نامه مهندسی مکانیکو مواد با موضوع جوشکاری،‌ هر یک از انواع فرآیندهای جوشکاری با توجه به جنس مواد مد نظر، هزینه انجام جوشکاری، سرعت اجرا و خواص مکانیکی لازم بالاخص استحکام انتخاب می‌شوند.

 

 

                                                                                  

                                                   

طی سالهای اخیر، تکنیکها و روشهای نوینی در زمینه جوشکاری پیشنهاد و معرفی شده‌اند و هم‌اکنون برخی از این تکنیکها در سطح صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (FSW) یکی از این فرآیندهاست که بدون ذوب کردن فطعات فلزی،‌ امکان جوشکاری تمیز و دقیق را فراهم می‌کند.

یکی از مهمترین مسائل در تمامی فرآیندهای جوشکاری،‌ توجه به فرآیندها و پدیده‌های حرارتی در حین اتصال است که می‌تواند تا حد زیادی خواص اتصال را تحت تاثیر قرار دهد. به این منظور، در روش تحقیق پایان‌نامه مهندسی مکانیکو مواد، از نرم‌افزارهای مهندسی برای پیشبینی، تحلیل و ارزیابی پدیده‌ها و رخدادهای حرارتی استفاده می‌شود. همچنین ایجاد عیوب احتمالی در حین فرآیند جوشکاری یا پس از آن به عنوان یکی از عوامل موثر بر خواص اتصال و قطعه نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انجام  پایان نامه مهندسی مکانیک

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

مقاله isi

 
  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مهندسی برق با موضوع سلول خورشیدی

 

پایان نامه مهندسی برق با موضوع سلول خورشیدی

 

درپایان نامه مهندسی برق با موضوع سلول خورشیدی گفته می‌شود که سلول خورشیدی یا سلول "فوتوولتائیک"، عمل تبدیل فوتونهای دریافتی از نور خورشید به انرژی الکتریسیته را انجام می‌دهد. سلولهای خورشیدی کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارند و به عنوان یکی از فناوریهای کلیدی در دستیابی به منبع انرژی پایدار محسوب می‌شوند. اساس کارکرد سلولهای خورشیدی، قابلیت برخی از مواد برای گسیل (انتشار) الکترونها در اثر برخورد نور به آنهاست.

 

                                  

 

سیلسیم به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد نیمه‌هادی شناخته می‌شود و به عنوان مهمترین ماده در سلولهای خورشیدی کاربرد دارد. درپایان نامه مهندسی برق، نور خورشید متشکل از ذرات بسیار ریزی به نام فوتون تعریف می‌شود که هنگام برخورد این ذرات به اتمهای سیلسیم سلول خورشیدی، انرژی خود را برای آزاد کردن الکترونها مصرف کرده و آنها را از اتمها جدا می‌کنند. فوتونها را می‌توان با توپ سفید در بازی بیلیارد مقایسه کرد که هنگام برخورد به توپهای رنگی انرژی خود را به آنها انتقال می‌دهد. اما این تنها یک بخش از عملکرد سلول خورشیدی است و مرحله لازم بعدی، ایجاد عدم توازن الکتریکی درون سلول خورشیدی به منظور هدایت الکترونهاست.

ایجاد این عدم توازن به واسطه ساختار داخلی سیلسیم امکان‌پذیر است. اتمهای سیلسیم در یک ساختار متراکم کنار هم قرار گرفته‌اند و وارد کردن مقدار کمی از سایر عناصر در این ساختار (داپینگ)، دو نوع سیلسیم تولید می‌شود که سیلسیم نوع n و سیلسیم نوع p نام دارد. با قرارگیری این دو ماده در کنار هم در یک سلول خورشیدی، یک میدان الکتریکی ایجاد می‌شود که  هنگام برخورد فوتونها، موجب هدایت منظم الکترونها شده و جریان الکتریکی لازم برای تامین انرژی مورد نیاز در انواع سیستمها و قطعات از ماشین‌حساب گرفته تا ماهواره‌ها فراهم می‌شود. سلولهای خورشیدی، حوزه کاملا جدیدی در داخل کشور محسوب می‌شوند و از اینرو به تازگی تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ساخت آنها درپایان نامه مهندسی برقانجام می‌شود.

 

انجام پایان نامه مهندسی برق

سفارش  پایان نامه مهندسی برق

مقاله Isi

 
  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

تغییر سبک نوشتن پایان نامه های کیفی

تغییر سبک نوشتن  پایان نامه های کیفی

 

نوشتن پایان نامه به سبک فرمولی نه تنها برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی بلکه برای نویسندگان پایان نامه در موضوعات و رشته  های علوم اجتماعی و زبان شناسی نیز، کاربرد دارد. برخی از محققان توصیه می کنند که حتما تمامی دانشجویان در تمامی رشته ها، باید در  پایان نامه خود از مدلی بر اساس فرمول ریاضی استفاده کنند.

با این حال، خطرات مربوط به سبک های غیر سنتی نوشتن  پایان نامه، ممکن است برای دانشجویان با توجه به ماهیت محافظه کارانه بودن و مسائل مربوط به سنت های پایان نامه نویسی ناشناخته باشد. در چارچوب نگارش پایان نامه، دانشجویان مبانی نظری غیر متعارف و پرسش نامه های روایی برای پروژه های با ماهیت تحقیق کیفی خود را انتخاب می کنند البته در سبک نوشتن تا حدودی آزادی عمل دارند. برای سال های بسیاری رساله های دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده در مجلات، نه تنها باید به خوانندگان پژوهش های و یافته های نوینی را ارئه دهند، بلکه بایستی انواع غیر سنتی روش های ساخت و تولید دانش در زمینه های گوناگون را ارائه نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                             

                              

 

برخی از محققان در حال بررسی تجارب دانشجویانی هستند که پایان نامه های خود را با ارائه مدل های ریاضی، جایگزین گزارشات تحقیق  کیفی کرده اند. از این تحقیقات راه های زیادی کشف شد که دانشجویان به وسیله آن توانستند کنوانسیون های مرسوم را به چالش بکشند. و این سوال را در ذهن جامعه علمی ایجاد کردند که آیا گفتمان علمی باید همیشه سنت های رایج را حفظ کند؟ متاسفانه، در پیمایش ده ساله از مقالات چاپ شده در مجلات، افزایش تنوع در نوع نگارش ها پیدا شده است. برخی از این تغییرات و تنوعات، پیدا کردن راه هایی ذهنی مناسب و تغییر در سبک نگارش و جمله بندی ها، اضافه کردن فاکتورهای بیان صادقانه در قسمت نتیجه گیری و ... بوده است.

 

سفارش پایان نامه

انجام پایان نامه

مقاله isi

 
  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مهندسی شیمی با محوریت بسپارش

پایان نامه مهندسی شیمی با محوریت بسپارش

 

درپایان نامه مهندسی شیمی می خوانیم که بسپارش یا پلیمریزاسیون همانطور که از نامش پیداست، به معنای فرآیند ساخت پلیمرها از طریق ایجاد پیوند بین مونومرها و تشکیل مولکولهای بزرگ با شکل و اندازه متفاوت است.

 

درپایان نامه مهندسی شیمی  اینگونه گفته می‌شود که پلیمر، یک مولکول بزرگ متشکل از چندین بلوک سازنده یکسان یا مشابه است که توسط پیوندهای کووالانسی به هم اتصال یافته‌اند.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                     

 

این بلوکهای سازنده تکرار شونده همان مونومرها هستند که در اثر پلیمریزاسیون یا بسپارش، یک مولکول بسیار بزرگ زنجیرشکل یا شبکه‌ای تشکیل می‌دهند. غالبا پلیمریزاسیون به دو دسته پلیمریزاسیون تراکمی و پلیمریزاسیون افزایشی تقسیم‌بندی می‌شود. در پلیمریزاسیون تراکمی، مونومرها توسط واکنشی به هم اتصال می‌یابند که در آن دو مولکول (غالبا) از طریق از دست دادن یک مولکول آب، با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصل می‌شوند. در این حالت وقتی پیوند بین مونومرها تشکیل می‌شود، هر یک از آنها در نقش بخشی از مولکول آب ظاهر می‌شود. در حالی که پلیمریزاسیون افزایشی از طریق اتصال مونومرها با استفاده از پیوندهای متعدد اتفاق می‌افتد. ساده‌ترین مثال در این زمینه تشکیل پلی‌اتیلن از مولکولهای اتیلن است. در پایان نامه مهندسی شیمی با موضوع پلیمریزاسیون، روش تحقیق می‌تواند سنتز انواع پلیمرها و مشخصه‌یابی آنها، شبیه‌سازی و یا مدلسازی فرآیندهای پلیمریزاسیون باشد. همچنین شایان ذکر است که پلیمریزاسیون، یک حوزه کاربردی و صنعتی است و کاربردهای متعددی در ساخت انواع پلیمرها دارد. به طوری که در حال حاضر، انواع پلیمرهای گرماسخت، گرمانرم و حتی الاستومرها و الیاف در حجم انبوه با استفاده از این روش تولید می‌شوند و از اینرو به طور گسترده در پایان‌نامه مهندسی شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

سفارش پایان نامه مهندسی شیمی

مقاله isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار

پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار

در پایان نامه مدیریت می خوانیم که بدون شک مفهوم توسعه پایدار یکی از مفاهیمی است که بیشترین توجه را طی سالهای  اخیر در حوزه مدیریت به خود اختصاص داده است. به طور خلاصه می‌توان اینگونه گفت کهه توسعه پایدار به معنای تامین نیازهای کنونی بدون در معرض خطر قرار دادن تامین نیاز برای نسلهای آیندهه است.

 

                            

 

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار، اهداف اصلی شامل به حداقل رساندن فقر، محافظت از سیاره زمین و رفاه تمامی  افراد در جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، به طور خاص، مسائلی از قبیلل گرسنگی، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار، سلامت عمومی، آموزش مناسب، برابری جنسیتی، مدیریت آب وو بهداشت، دسترسی به انرژی، اشتغال و بسیاری از موضوعات کلان دیگر در زیرمجموعه توسعه پایدار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.

 

در پایان‌نامه مدیریت با موضوع توسعه پایدار، مساله جمعیت و توازن و تناسب آن با ظرفیتهای جامعه به عنوان یکی از  مهمترین موضوعات مد نظر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، منابع موجود و برنامه‌ریزی منابع بالاخصص منابع طبیعی و کشاورزی با نگرش توسعه و حفظ منابع موجود بررسی می‌شود. اهداف توسعه پایدار (SDG) که توسط سازمان ملل رهبری و مدیریت می‌شوند، شامل 17 هدف جهانی با 169 هدف خاص در دستور کار بسیاری از کشورها در سطح جهان قرار دارند. مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (گزارش بروندلاند) در سال 1987 معرفی شد و از آن زمان به بعد به یکی از مهمترین گرایشها در پایان نامه مدیریت در راستای دستیابی به مزایای گسترده برای نوع بشر تبدیل شد.

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله Isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٦

 

پایان نامه مکانیک با محوریت توربین گازی 

 

در  پایان نامه مکانیک  خوانیم که توربینهای گازی یکی از اجزای اصلی و کلیدی در بسیاری از کاربردها و فرآیندهای تولید انرژی، بالاخص در نیروگاههای الکتریکی هستند.در  پایان نامه مکانیک گفته می‌شود که اساس کار توربینهای گازی، تبدیل انرژی سوخت از طریق سه جزء اصلی کمپرسور، محفظه احتراق و خودِ توربین است. مراحل مختلف عملکرد یک توربین گازی برای تولید برق شامل احتراق مخلوط هوا-سوخت، چرخاندن و به حرکت در آمدن پره‌های توربین و در نتیجه به کار انداختن شفت (محور) و ژنراتور و در نهایت، حرکت الکترونها و ایجاد الکتریسیته است.

 

                                            

 

 

اولین کاربرد توربینهای گازی به منظور تولید انرژی الکتریسیته به حدود 80 سال پیش باز می‌گردد. توربینهای گازی می‌توانند از سوختهای مختلفی از جمله گاز طبیعی، نفتهای سوختی و سوختهای مصنوعی استفاده کنند. یکی از مهمترین مسائل در توربینهای گازی، بازدهی تبدیل سوخت به توان (انرژی) است که ارتباط مستقیمی با دمای کاری توربین گازی دارد، به طوری که عموما دمای بالاتر موجب دستیابی به بازدهی بالاتری می‌شود. در پایان‌نامه مکانیک با موضوع توربین گازی، روش تحقیق می‌تواند شامل بررسی ابعاد مختلف عملکرد آنها از جمله بازدهی (راندمان) باشد. همچنین طراحی توربینهای گازی، بخش مهمی از تحقیقات در این زمینه را شامل می‌شود. علاوه بر این به تازگی در روش تحقیق پایان نامه مکانیک  از راهکارهای مختلف دیگری به منظور ارتقای سطح عملکرد و کاهش هزینه توربینهای گازی  استفاده می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به بهینه‌سازی سیکلهای ترمودینامیکی و تحلیل عوامل موثر بر انرژی مصرفی آنها اشاره کرد. در حال حاضر با توجه به چالشهای جدی بشر در دستیابی به منابع ارزان انرژی، استفاده از توربینهای گازی بازدهی بالا می‌تواند یک راهکار ایده‌آل در این زمینه باشد.  

انجام پایان نامه مکانیک

سفارش پایان نامه مکانیک

مقاله Isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه معماری با محوریت معماری سبز

پایان نامه معماری با محوریت معماری سبز

درپایان نامه معماری مبتنی بر معماری سبز، می خوانیم که موضوع معماری سبز بنا بر نیاز انسان ها در مواجهه با پیامدهای منفی جهان صنعتی و مصرفی امروز گسترش یافته است. موضوع اصلی پایان نامه معماری با محوریت معماری سبز حفاظت از منابع طبیعی و توجه به  سازگاری با اقلیم و شرایط محیطی منطقه است.

کاربرد معماری سبز عبارت است از بالا بردن سطح کیفی زندگی انسان ها و ساختن بناهای سالم تر. بنابراین، طراحی بنا با در نظر گرفتن صرفه‌جویی انرژی و توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی و ارتباط مناسب با طبیعت علاوه بر طراحی فضاهای مسکونی با کیفیت مناسب و ایده­آل و برآورنده آسایش ساکنین آن رویکرد اصلی این طراحی است.

 

 

                                 

 

اجزایپایان نامه معماری با موضوع معماری سبز

پرسش اصلی پایان نامه معماری با موضوع معماری سبز، این است که زندگی ایده­ال و آرام در برج ها و ساختمان بلند مرتبه چگونه و با توجه به چه عواملی قابل طراحی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، نگارش این پایان نامه در شش فصل صورت می گیرد. فصل اول شامل مقدمه و کلیات پژوهش است که در این فصل از پایان نامه روش تحقیق و ساختار کلی آن ذکر می‌شود. در فصل دوم پایان نامه معماری، پس از مقدمه  مبانی نظری همچون تعریف ساختمان های بلندمرتبه و دلایل ساخت این بناها اشاره می شود. در فصل سوم به بررسی جایگاه و لزوم در نظر گرفتن طبیعت در معماری ساختمان های بلندمرتبه پرداخته می شود. فصل چهارم پایان نامه شامل تعریف  معماری پایدار و معماری سبز و راهکارهای آن می شود. در فصل پنجم اقلیم شهر موردنظر و بیان راهکارهایی برای طراحی اقلیمی و آشنایی با این نوع معماری پرداخته می شود. در فصل ششم به معرفی پروژه طراحی سایت، استانداردهای طراحی، ایده ها و مراحل گوناگون طراحی پرداخته می شود و در انتها، منابع و مآخذ مورداستفاده در پژوهش به ترتیب الفبا ذکر می گردد.

انجام پایان نامه معماری

سفارش پایان نامه معماری

 

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مکانیک با موضوع کامپوزیت

پایان نامه مکانیک با موضوع کامپوزیت

در پایان نامه مکانیک  به طور خلاصه می‌توان اینطور گفت که کامپوزیتها موادی دو (یا چندجزئی) هستند که یک (و یا چند) جزء از آنها به  عنوان تقویت‌کننده در یک ماده زمینه قرار گرفته‌ است.

در پایان نامه مکانیک  و مواد با موضوع کامپوزیت، منظور از تقویت‌کننده، ماده‌ای است که موجب ارتقای هر یک از خواص ماده زمینه از  جمله استحکام، مقاومت به حرارت و ... می‌شود. عموما یک ماده کامپوزیتی با هدف اصلی دستیابی به مجموعه (ترکیب) ایده‌آلی از خواص تولید می‌شود، به طوری که کامپوزیت نهایی از تلفیق مطلوبی از خواص مواد سازنده خود برخوردار باشد.  کامپوزیتها انواع مختلفی دارند و بر اساس نوع ماده زمینه یا تقویت کننده، روش ساخت، شکل ماده تقویت‌کننده و بسیاری معیارهای دیگر طبقه‌بندی می‌شوند.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

یکی از مهمترین نوع طبقه‌بندی کامپوزیتها بر اساس ماده زمینه آنهاست که می‌تواند فلزی، پلیمری و یا سرامیکی باشد. در پایان‌نامه مکانیک و مواد با موضوع کامپوزیت، روش تحقیق می‌تواند ساخت کامپوزیتهای مختلف از طرق گوناگون (شامل روشهای لایه‌نشانی، قالبگیری تزریقی، قالبگیری فشاری، رشته‌پیچی، متالورژی پودر و ...)، شبیه‌سازی فرآیندهای مختلف از جمله آزمونهای مکانیکی (خمش، ضربه و...) و یا تلفیقی از هر دوی این روشها باشد.

 

حوزه کامپوزیت در قیاس با بسیاری از زمینه‌ها در پایان نامه مکانیک  و مواد، مبحثی نسبتا جدید محسوب می‌شود، با اینحال با توجه به  گستردگی قابلیتها و بالاخص تنوع بی‌نظیر مواد کامپوزیتی، حجم تحقیقات و توسعه انجام شده در سالهای اخیر در این زمینه بسیار درخور توجه است. همچنین شایان ذکر است که کشور ما به لحاظ طراحی، ساخت و توسعه مواد کامپوزیتی، جایگاه بسیار خوبی در سطح منطقه و حتی جهان دارد و سهم قابل توجهی از تحقیقات اخیر در حوزه کامپوزیت توسط محققین داخلی انجام شده است. 

 

 

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مکانیک با موضوع خواص مکانیکی

پایان نامه مکانیک با موضوع خواص مکانیکی

در پایان نامه مکانیک به طور قطع می‌توان گفت که خواص مواد، سازه‌ها و سیستمهای مهندسی، مهمترین عامل موثر در عملکرد و طول عمر مورد انتظار آنهاست،‌ به طوری که افت خواص مکانیکی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تضعیف سطح عملکرد مورد انتظار از مواد یا قطعات داشته باشد.

 

                                                    

 

بنابراین درپایان نامه مکانیک، خواص مکانیکی مواد از جمله تنش تسلیم و کششی (استحکام)، شکل‌پذیری،‌ چقرمگی، خزش و بسیاری خواص دیگر به طور گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

روش تحقیق در پایان نامه مکانیک و مواد با موضوع بررسی خواص مکانیکی مواد و قطعات بسیار متنوع است و می‌تواند شامل بررسیهای  تجربی ساده، مدلسازی و شبیه‌سازی و یا تلفیق مطالعه‌ی تجربی و نظری باشد. خواص مکانیکی مواد به عنوان یکی از مهمترین خواص آنها، می‌تواند مرز میان موفقیت و شکست در یک پروژه‌ی مهندسی را تعیین کند. چرا که در نهایت، تمامی ابعاد یک پروژه‌ی مهندسی در هر زمینه‌ای به سطح عملکرد اجزای پروژه، بالاخص قطعات و مواد مورد استفاده در سیستمهای آن وابسته است.

 

در حال حاضر نرم‌افزارهای متعددی به منظور بررسی نظری خواص مکانیکی یک قطعه یا ماده‌ی مهندسی به کار می‌روند که از مهمترین آنها می‌توان به نرم‌افزار ABAQUS و ANSYS اشاره کرد. استفاده از این نرم‌افزارها در پایان‌نامه مکانیک می‌تواند قابلیت پیشبینی و تحلیل  خواص مکانیکی قطعه یا سازه‌ی مد نظر را فراهم کرده و از این طریق امکان دستیابی به خواص مطلوب را فراهم سازد. همچنین به تازگی از روش اجزای محدود به منظور بررسی دقیق خواص مکانیکی مواد و قطعات و ارتباط این خواص با عملکرد آنها تحت شرایط مختلف (بارگذاری، دما و...) استفاده می‌شود.

سفارش پایان نامه مکانیک

انجام پایان نامه مکانیک

مقاله Isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٦

معرفی نرم افزارهای مفید برای پایان نامه نویسی

معرفی نرم افزارهای مفید برای پایان نامه نویسی 

پایان نامه نویسی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکتری برای تمامی دانشجویان امری ضروری به شمار می رود. نگارش پایان نامهباید براساس مجموعه ای از اصول صورت بگیرد. پایان نامه نویسی  برای برخی از دانشجویان بسیار دشوار و نیازمند اختصاص زمان زیادی است که گاهی این پایان نامه ها به علت رعایت نکردن اصول استاندارد نگارش پایان نامه رد می شوند. در این بخش به معرفی چند نرم افزار کاربردی جهت نگارش پایان نامه پرداخته می شود.

                                            

 

نرم افزارهای کاربردی برایپایان نامه نویسی 

استفاده از نرم افزارها در فرآیند پایان نامه نویسی  تا حد زیادی به افزایش سرعت و همچنین پیشرفت روند کار کمک می کند. یکی از مهم ترین نرم افزارها جهت پایان نامه نویسی نرم افزار Dropbox است. این نرم افزار با فراهم نمودن امکان ذخیره اطلاعات و نتایج حاصل از تحقیق به دانشجو کمک می کند تا در صورت مواجهه با مشکلات اطلاعات خود را از دست ندهد. استفاده ازDropbox  در نگارش پایان نامهبسیار آسان است و با تهیه نسخه پشتیبان مانع از دست دادن اطلاعات مربوط به پایان نامهمی شود. از دیگر نرم افزاهای مورد استفاده درپایان نامه می توان به Endnote اشاره کرد. Endnote نرم افزاری کاربردی برای درج منابع و مآخذ در پایان نامه است. استفاده از این نرم افزار در پایان نامه نویسی  به دانشجو کمک می کند تا بانکی اطلاعاتی از مقالات و کتاب های مورد استقاده ایجاد و ذخیره نماید و در صورت نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن به آن ها دسترسی پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور، استفاده از نرم افزار Wunderlist در نگارش پایان نامهبسیار مفید خواهد بود. این نرم افزار جهت یادداشت برداری و ثبت نکات و ایده ها در طی روند نگارش پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر ویندوز، با سیستم عامل انواع گوشی های هوشمند و تبلت ها سازگار است.

 

نگارش پایان نامه

انجام پایان نامه

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٦

کاربرد کارت امتیازی متوازن در پایان ‌نامه مدیریت

کاربرد کارت امتیازی متوازن در  پایان ‌نامه مدیریت

 

کارت امتیازی متوازن، یکی از ابزارهای مهم در پایان ‌نامه مدیریت به منظور هماهنگ ‌سازی عملکردها و فعالیتهای یک کسب و کار و  اندازه‌گیری و ارائه بازخورد آنها برای سازمان است.

 کارت امتیازی متوازن به عنوان یک معیار یا سیستم مدیریتی شناخته می‌شود که برای اولین بار در مجموعه‌ای از مقالات به قلم دکتر رابرت کاپلان و دیوید نورتون معرفی شد. در  پایان ‌نامه مدیریت گفته می‌شود که کارت امتیازی متوازن با چهار بعد اساسی شامل یادگیری و  رشد، فرآیندهای کسب و کار، مشتریان و بعد مالی، با هدف اصلی تبدیل اهداف استراتژیک سازمان به مجموعه‌ای از عملکردهای مشخص به کار می‌رود که به طور پیوسته مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرند.

 

                                               

 

در بعد یادگیری و رشد، تحلیل این دو معیار از طریق بررسی منابع آموزش و دانش انجام می‌شود تا چگونگی بهره‌مندی کارکنان از آنها جهت دستیابی به مزایا برای کسب و کار تعیین شود. در بعد دوم، فرآیندهای کسب و کار با بررسی و ارزیابی مدیریت عملکردهای مختلف (ساخت، زمان‌بندی، ضایعات و...) مد نظر قرار می‌گیرند. در بعد سوم از کارت امتیازی متوازن، تمامی مولفه‌های کسب و کار از زاویه دید مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بعد چهارم، موضوعات مالی از جمله فروش، مخارج و درآمدهای کسب و کار به طور دقیق تحلیل و ارزیابی می‌شوند. روش تحقیق در پایان‌نامه مدیریت با موضوع کارت امتیازی متوازن غالبا شامل پیاده‌سازی این ابزار به منظور ارزیابی عملکرد سازمان یا کسب و کار است. همچنین به تازگی از تلفیق کارت امتیازی متوازن و روشهای مختلف دیگر از جمله روشهای فازی در روش تحقیق استفاده می‌شود.

سفارش پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

مقاله Isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٦

روش تحقیق و انواع آن در نگارش پایان نامه

روش تحقیق و انواع آن در نگارش پایان نامه

 

روش تحقیقدر پایان نامه یا همان متدولوژی می باشد. در واقع شامل مطالعه اصول و قوانین و جستجویی است که ما را به شناخت و درک صحیح سوق می دهد. این نوع شناخت در واقع نوعی اطلاع یافتن از زوایای مختلف موضوع پایان نامه به روش واقعی است. انواع روش تحقیق شامل پژوهش های بنیادی، کاربردی، نوصیفی و اکتشافی است. که تک تک به بررسی همه آنها خواهیم پرداخت.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


پژوهش پایه بنیادی


یکی از انواعروش تحقیق در انجام پایان نامه پژوهش پایه‌ای است که مطالعات اولیه در زمینه های مختلف را میسر می سازد و اساس و قدم اول برای انجام «پژوهش کاربردی» می باشد،


پژوهش کاربردی


از انواع دیگر روش تحقیق، پژوهش کاربردی است که متوجه کاربرد پایان نامه در زندگی انسان‌ها می باشد. موضوع مورد مطالعه در اختیارپژوهشگر قرار دارد و به آن دسترسی کامل دارد. در مجموع پژوهش‌های کاربردی به جنبهٔ عملی توجه دارد وهدف آن حل مشکلات می‌باشد. پژوهش کاربردی در پایان نامه به دنبال چرایی ارتباط بین پدیده هاست. این روش مشتمل بر روشهای نرم افزار برای دستیابی به روشهای تحلیل داده برای بحث و مقایسه و حتی شبیه سازی و بهینه سازی می باشد.
مطالعهٔ اکتشافی
یکی دیگر از انواع روش تحقیقمطالعه‌ای مقدماتی است که این نوع مطالعه عمدتاً از طریق پژوهش های کتابخانه‌ای، مشاهده میدانی، یا مصاحبه شکل می‌گیرد. ارتباط بین پدیده ها را بررسی می کند و دلیل و ضرورت انجام این پژوهش ها به دو منظور می باشد::
۱- غنای سوالات پژوهش.
۲- مطالعه و تحقیق از متخصصین و کارشناسان برای آشنا شدن با منابع و تحقیقات انجام شده قبلی.
پژوهش توصیفی 
این نوع روش تحقیق در واقع ارائه یک گزارش می باشد و نوعی جمع آوری آمار و ارقام و اطلاعات در مورد موضوع پژوهش و تأکیدی بر  علت‌یابی مسئله ندارد.

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٦

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 

اهداف و ویژگی های پایان نامه

هدف اصلی از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش دانش و مهارت های دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی است. همچنین، درپایان نامه میزان مهارت دانشجو در موضوعی تخصصی محک زده می شود. از دیگر اهداف نگارش پایان نامه می توان به افزایش دانش  عمومی دانشجویان اشاره نمود، چرا که از این طریق داشجویان باید به جستجوی مطالب و گردآوری اطلاعات جامع راجع به موضوع مورد نظر بپردازند. بعلاوه، دانشجو می تواند از این راه به تقویت مهارت های تفکر انتقادی بپردازد، یافته های پژوهش را گسترش دهد و به ارتقای سطح علمی کشور کمک شایانی بنماید. در این بخش به طور خلاصه به چگونگی نگارش پایان نامه به صورت حرفه­ای پرداخته می  شود.

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

پایان نامه به گزارش پژوهشی در مورد موضوعی خاص گفته می­شود که بر اساس یافته­ های دانشجو جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد انجام داده می­گردد. موضوع انتخابی پژوهشگر برای انجام پایان نامه باید کاملاًٌ جدید باشد و دانشجو باید از انتخاب عناوین تکراری و قدیمی جداً خودداری کند. علاوه بر این، مطالب مندرج در پایان نامه نباید از مقالات افراد دیگر کپی شود و در صورت استفاده از مطالبی که قبلاً توسط فرد دیگری مورد پژوهش قرار گرفته­اند، حتماً باید در متن به منابع ارجاع داده شود. این ارجاع دهی می تواند به صورت پانویس یا در انتهای متن صورت بگیرد. یافته های حاصل از پژوهش باید به صورت کامل در متن آن ذکر شود و در انتهای پژوهش، نتیجه گیری و خلاصه آن ذکر شود. بعلاوه، دانشجو باید از ارجاع دهی غلط خودداری کند و صرفاً منابعی را که در کل تحقیق از آن ها استفاده شده در فهرست منابع  و مآخذ مورد استفاده ذکر نماید.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد

مقاله isi

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٦

پایان نامه مدیریت ریسک

 پایان نامه مدیریت ریسک

در پایان نامه مدیریت گفته می‌شود که مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی، اجتناب، به حداقل رساندن و یا حذف ریسک در تمامی ابعاد عملکرد سازمان، به خصوص جنبه‌های مالی است. اهمیت مدیریت ریسک به حدی است که استراتژیهای متنوعی از جمله انتقال ریسک، تسهیم و تقسیم ریسک و کاستن از ریسک‌ به این منظور به کار می‌روند.

امروزه با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار در نتیجه‌ی ظهور فناوریها و دستاوردهای نوین در تمامی ابعاد تجاری،‌ تعداد مولفه‌های اثرگذار بر ریسک در عملکرد سازمان افزایش یافته و از این رو نقش مدیریت ریسک بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در  پایان نامه مدیریت  گفته می‌شود که مدیریت ریسک علاوه بر ابعاد مالی، جوانب دیگری از جمله اعتبار و ارزشهای مربوط به یک کسب و کار یا  سازمان را نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد.

 

                                              

 

به طوری که امروزه تحقیقات متعددی به بررسی قابلیتهای مدیریت ریسک در جلوگیری از مخدوش شدن اعتبار یک برند و حفظ ارزشهای آن در نزد مشتریان می‌پردازند. مدیریت ریسک می‌تواند عدم قطعیتها در ابعاد عملکردی سازمان را پیشبینی نموده و از این طریق،‌ راهکارهای مناسب به منظور کاستن از آنها و افزایش قطعیت عملکرد را پیشنهاد دهد. در  پایان نامه مدیریت ، مدیریت ریسک مالی همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقیقات مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به واسطه‌ی تجزیه و تحلیل فرآیندهای مالی، رویکردهای استراتژیک در راستای دستیابی به حداکثر سود و کاهش زیان مالی را ارائه می‌دهد. همچنین به تازگی مهندسی ارزش و تلفیق آن با مدیریت ریسک توسط برخی از محققین مورد مطالعه قرار گرفته است. 

انجام پایان نامه مدیریت

سفارش پایان نامه مدیریت

مقاله isi

 
  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٦

موضوع پایان نامه خود را چگونه انتخاب کنیم

انتخاب موضوع پایان نامه بخش اساسی نگارش پایان نامه و دفاع دانشجو می باشد که می توان گفت با یک انتخاب می توان هم یک  دفاع خوب و هم یک نتیجه بد را رقم زد. با توجه به طولانی بودن پروسه انتخاب موضوع تا دفاع به اهمیت این قضیه پی می بریم که انتخاب یک موضوع مناسب برای جلوگیری از ازدست دادن زمان وهزینه به شما کمک شایان توجهی نماید.

 

                                                                       

 مرحله اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

 • مطالعه در موضوعات مورد علاقه و یا آخرین مطالعات انجام شده
 • جستجو در آخرین پایان نامه های انجام شده و یا سایت civilica
 • مطالعه  بخش “پیشنهاد برای پژوهشگران آتی” در فصل نهایی هر پایان ناه ای نویسنده پایان نامه پیشنهاداتی به پژوهشگر اتی می دهد که می تواند مبنای ایده فکره شما باشد.
 • مطالعه جامع و تحلیلی در باره موضوع
 • مشورت با استاد راهنما و دانشجویان مقاطع بالاتر در مورد موضوع

مرحله دوم در انتخاب موضوع

 • علاقه مندی به موضوع
 • توجه به توانایی ها و امکانات به طور مثال  نحوه تحلیل، تحلیل آماری، دسترسی به داده آماری، و
 • عدم تکراری بودن موضوع .
 • نوآوری موضوع
 • موضوع کاربردی باشد
 • وجود  سؤال یا فرضیه

مرحله سوم :  محدودکردن موضوع

 • بیان موضوع به شکل عنوان و عبارت
 • تائید موضوع نهایی
 • مطالعه برای تدوین بیان مسئله پژوهش
 • نوشتن سؤالها و یا فرضیه

مشاوران سایت editexperts.ir  به صورت رایگان در این زمینه می توانندمشاوره  تخصصی به شما بدهند. مشاوران پایان نامه در حیطه تخصصی شما  در راستای انجام پایان نامه بهترین موضوع را به شما با مقاله بیس و توضیحات ارائه می دهند.

این متخصصان اطلاعات تخصصی و حرفه ای از مراحل نگارش یک  پایان نامه دارند و طی مدت انجام پایان نامه با شما در ارتباط خواهند بود.

  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳٩٦

یکی از دغدغه ها و مشکلات دانشجویان این است که چگونه یک دفاع خوب از پایان نامه د

یکی از دغدغه ها و مشکلات دانشجویان این است که چگونه یک دفاع خوب  از پایان نامه داشت باشند؟

همه ما واقف هستیم که یک شیوه دفاع خوب تاثیر بسزایی در نمره دفاع ما از پایان نامه دارد. اینکه یک موقعیت چقدر استرس  زا باشد بستگی به این دارد که ما چگونه با آن برخورد کنیم و ما هستیم که وضعیت خودمان را در هر موقعیتی رقم می زنیم.

مواردی که باید برای جلسه دفاع پایان نامه رعایت شود:

 1. توضیحات تکراری و خسته کننده نداشته باشد.
 2. فایل پرزنت پایان نامه  شما باید در هر اسلاید شامل سر تیتری باشد که شما راجع به ان صحبت می کنید و زیر تیترها را داشته باشد.
 3. سرحال و شاداب باشید تا نشان دهنده تسلط شما به موضوع باشد.
 4.  به هیچ وجه با تن صدای آرام صحبت نکنید و قاطعانه و با صدای رسا پرزنت کنید.
 5. لباس رسمی و اتو کرده داشته باشید از لباسهای شل و راحت و بزرگ دوری کنید.
 6. چند مرحله ای صحبت کنید تا به صحبتهای خود هیچان دهید و شنونده را جذب کنید.
 7. از چند روز قبل مراقب سلامتی خود بوده و تغذیه مناسب داشته باشید و قبل از شروع جلسه حتما از سرویس بهداشتی استفاده کنید.
 8. شب قبل از دفاع خوب بخوابید.
 9. در زمان انتخاب ساعت جلسه قبل از ساعت 10 را انتخاب نکنید.
 10. هماهنگی میهمانان و پذیرایی را خود بر عهده نگیرید و به  اطرافیان خود واگذار کنید و تمام حواستان را روی دفاع متمرکز کنید
 11. ملزومات دفاع خود را یکبار یک روز قبل از دفاع ر محل چک کنید و روز دفاع نیم ساعت قبل از حضور مهمانان در محل قرارداده و تست کنید.
 12. از پاورپوینت و اسلایدهای پایان نامه حتما بک آپ تهیه کنید و در چند مدل مختلف مموری مثل فلش و dvd ذخیره کنید.
 13. همیشه روبه روی مخاطبان قرار بگیرید و از داشتن تماس چشمی هراس نداشته باشید.
 14. تعداد اسلاید ها متناسب با زمان دفاع شما باشد تا مجبور نشوید با عجله توضیحات را ارائه دهید

مشاوران editexperts.it همیشه در کنار شما هستند و شما را در یک دفاع خوب یاری خواهند کرد.

سفارش پایان نامه

نویسنده: دانیال حاجی زاده

06/01/1396

 
  
نویسنده : ادیت اکسپرتس ; ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳٩٦